Septin9 Metilizasyonu

DNA metilasyonu, epigenetik değişim süreç mekanizmalarından önemli bir türüdür.

Gen dizisindeki DNA'ya bir metil grup ekleyen kimyasal bir süreçtir. DNA metilasyonu oldukça spesifiktir ve her zaman bir fosfatla bağlanan bir guanin nükleotidinin yanında bir sitozin nükleotidinin bulunduğu bölgede gerçekleşir; buna CpG bölgesi denir.

tümör hücresi

CpG bölgeleri , DNA metiltransferazları (DNMTs) denen 3 enzimden biri ile metillenir. Metil grupları yerleştiğinde DNA’nın yapısını ve dış görünüşünü, aynı zamanda transkripsiyon için gerekli olan hücre çekirdeği içindeki mekanizmalarla genin etkileşimini değiştirir. Septin geninin görevi Septin proteinini üretmektir. Septin proteini epiteliyal hücrelerde hücre kinetiğinden ve iskeletinden sorumlu olup kanser oluşumunda engelleyici rolü vardır. Bu nedenle kanser supresor protein olarak da bilinir. Kanser koruyucu özellikler gösteren bu protein septin9 geni tarafından üretilir.

tümör hücresi

Kolon kanserinde «adenom-displazi ve karsinom» gelişimi sürecinde Septin geninin metillendiği gösterilmiştir. Bunun neticesinde mRNA ekspresyonu yavaşlar ve neticede Septin protein yapımı azalır.