Likid biyopsi

Likid biyopsiler bireylerden alınan kan örneklerinde çalışılan bir kanser analiz yöntemidir. Likid biyopsi incelemesinde kanda dolaşan tümör hücresi, hücre parçaları veya DNA’dan oluşan genetik materyaller analiz edilir. 

Eğer tümör hücresi primer kanser bölgesinden ayrılarak kana karışıyorsa bu hücrelere dolaşan tümör hücreleri (CTC) adı verilir. Eğer tümör hücrelerinin herhangi bir nedenle yıkılmasıyla serbest olarak dolaşıma karışıyorsa bu genetik materyale kanda serbest dolaşan tümör DNA’sı (cftDNA ya da ctDNA) adı verilir.

Likit biyopsi klinisyenlere kanser erken tanısı, bireysel tedavi seçimi, planlanması, tedavi takibi açısından önemli imkanlar sunar.

Pharmaline, bir tür likid biyopsi olan Epi proColon testini ülkemize getirerek kolon kanserinin erkan tanısı için önemli bir hizmeti sunmaktadır.

Günümüzde çok hızlı gelişen IVD alanında her gün yeni ürünler piyasaya verilmekte. Pharmaline olarak bizler bir ürünü Türk tıbbının kullanımına sunarken mutlaka karşılanmamış bir ihtiyaca çözüm olmayı hedefliyor ve duyarlığı yüksek, klinik verilerle desteklenmiş testleri tercih ediyoruz. Türkiye’deki hekimlerin ihtiyaçlarını dinlemek ve onlara en iyi çözümler sunmak ana hedefimiz.

tümör hücresi

tümör hücresi

Nekroz, apoptoz veya aktif sekresyon mekanizmalarıyla tümörlü hücrelerin DNA’ları kana geçer