Epi proColon 2.0® 

Epi proColon 2.0®  kolorektal kanserin erken tanısı ve toplum içi taraması için geliştirilmiş ilk ve tek FDA onaylı epigenetik kan testidir.

EpiProcolon

EpiproColon® 2.0 testi genetik laboratuvarında polimeraz zincir reaksiyon yöntemi ile çalışılır. Kişinin kanındaki metilenmiş Septin 9 genini saptamaktadır. Testin laboratuvarda çalışması iki fazdan oluşur. Toplam süre 8 saatlik RT-PCT testi çalışması sonucunda septin 9 geninin metilizasyonu analiz edilir.

tümör hücresi

Epi proColon® pigogram düzeyinde DNA’yı tespit edebilen bir testtir. Çok az miktarda tümöre ait genetik materyal varlığında bile sonuç verir.

tümör hücresi

Saptanan bu DNA parçacığının kolorektal kanser ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Test sonuçları negatif veya pozitif olarak rapor edilir. Epi proColon® testin sonucuna sağlıklı biçimde pozitf veya negatif denilebilmesi üç örnek ile çalışılır. Testlerden 2/3 veya 3/3 sonucu neyi gösteriyorsa ona göre rapor çıkarılır.

tümör hücresi

Testin negatif sonuç vermesi KRK ihtimalini büyük oranda (NPV:%99.9) dışlar. Bu sonuca rağmen, kişilerin 1-1.5 yıllık zaman dilimi içerisinde tekrar KRK tarama programına dahil olmaları önerilir.
Testin pozitif çıkması kan örneğinde metillenmiş Septin 9 DNA’sının saptandığını gösterir. Bu durum kişinin kesin KRK hastası olduğunu söylememekle birlikte (PPV: %11.9-28.9) olasılıkla kanser ihtimaline dikkati çeker. Pozitif test sonucu çıkan üç kişiden birinde yapılan KRK mevcut olabileceğini öngörür. Ancak bu test bir tarama testi olduğu için bu sonucun mutlaka kolonoskopi ile konfirme edilmesi ve histopatolojik tanının konulması gerekir.
Epi proColon® 2.0 ile yapılan çok sayıdaki çalışmaların sonucunda Epi proColon 2.0 testinin klinik başarısı aşağıda özetlenmektedir.

tümör hücresi

EpiproColon® 2.0 testinin sonuçlarının mutlaka hastanın hekimi tarafından bireysel risk faktörleriyle birlikte yorumlanması gerekir. Bu testin anlık sonucu gösterdiği ve bazı hastalık durumunda (hamilelik, kronik gastrit, özofajit, non-romatoid artrit ) da yalancı pozitif sonuçlar vereceği unutulmamalıdır.

tümör hücresi

Epi proColon Nisan 2016 yılında FDA onayı almıştır.

tümör hücresi

FDA onayından hemen sonra kolon kanserinden korunma konusunda USPSTF’un tavsiye listesine girmiştir