YENİ CORONAVİRUS 2019-NCOV TESPİTİ

COVIDIGEN markası altında 3 ürün bulunmaktadır:

covidigen products

Viral Transport KitViral Transport Kiti

Covidigen Viral Transport Kiti klinik örneklerin toplanması ve transportu için kullanılmaktadır. İnfluenza, Klamidya, Mikoplazma ve Üreaplazma örneklerinde olduğu gibi mikro-organizmaların uzun süre saklanmasına imkan verir.

Bu ürün hücre kültürü, hızlı antijen tespiti, PCR ve rutin nükleik asid ekstraksiyonu için kullanılır. Aynı zamanda bu ürün viral örneklerin optimum canlılığı ve virülansını kormak üzere tasarlanmıştır. Kitin içeriği toplama tüpü, koruyucu ortam ve swabtan oluşmaktadır.

Covidigen Viral Transport Kiti Hanks Dengeli Tuz Solüsyonu ve koruyucu protektif antibiyotikleri içermekte olup bakteri ve mayaların aşırı çoğalmalarını kontrol etmekte, hücresel bütünlüğü korumakta, pH’nın devamlığını sağlamakta ve virüs, klamidya gibi patoejenleri ortam içinde varlığını korumaktadır.

Ürün Adı Adedi Kat. No
Covidigen Viral Transport Kiti 100 test PH2020VTM-100
Vtm

Nucleic Acid Purification KitNükleik Asid Pürifikasyon Kiti

COVID-19 RNA Pürifikasyon Kiti in vitro tanı için orofaringeal ve nazofaringeal swab’tan hızlı bir şekilde ayrışmasını sağlamak için geliştirilmişlerdir. Pürifiye olan viral RNA örneği elde etme RT-PCR, qRT-PCR, qPCR, viral tespit, viral yük tayini ve viral genotipleme çalışmaları için şarttır.

Ürün Adı Adedi Kat. No
Covidigen Nükleik Asid Pürifikasyon Kiti 50 test NN202002-50
100 test NN202002-100
250 test NN202002-250

COVID-19 RNA Pürifikasyon Kiti biyolojik specimenden viral RNA’yı ayrıştırabilmek için özel bir liziz tamponu ve silika tabanlı spin kolonları barındırır.

Viral örnekler kaotropik tuz içeren liziz tamponunda parçalanır. Bağlayıcı tampon RNA’nın silikaya yapışmasını sağlar. Saflılığı bozan proteinler, tuzlar ve hücresel kalıntılar takip eden yıkama ve sentrifüj esnasında ayrıştırılır. Böylelikle saflaştırılmış nükleik aisdler düşük ionik tampon ile serbestleştirilir. Tüm işlem 30 dakika içinde tamamlanır.

COVID-19 Multiplex qRT-PCR KitCOVID-19 Multiplex qRT-PCR Kiti

Covidigen COVID-19 Multiplex qRT-PCR Kiti COVID-19 şüphesi olan alınan kişilerden alınan orofaringeal ve nazofaringeal örneklerde RT-PCR yöntemi ile SARS-CoV-2 virüsünün nükleik asidini kalitatif tespit eden bir üründür.

Covidigen COVID-19 Multiplex qRT-PCR Kiti konusunda deneyimli ve sertifikalı klinik laboratuvar elemanları tarafından real-time PCR yöntemi ve in vitro tanı prosedürleriyle çalışılır.

Ürün Adı Adedi Kat. No
Covidigen COVID-19 Multiplex qRT-PCR Kiti 100 test NN202001-100
Covidigen COVID-19 Multiplex qRT PCR Kiti 500 test NN202001-500

COVID-19 Multiplex qRT-PCR Kit
Bu kitin iki kanalı vardır (FAM ve HEX) kiti ORF1ab ve N genlerini tespit eder (iki primer/probe setleri)
Hedef ORF1ab and N gene sekanslarını hedefler
Sensitivitesi Hedef COVID-19 ORF1ab geni: 44 kopya/ml
Hedef COVID-19 N geni: 79 kopya/ml
Specifisite SARS-1 ve MERS ile çapraz reaktivitesi yok.
Süre Real-time PCR assay 90 dakikada tamamlanır
Kontrol COVID-19 real-time PCR assay utilizes an internal control, which controls for target isolation and amplification
Belge CE sertifikalı IVD in-vitro diagnostik kullanım
COVID-19 Multiplex qRT-PCR Kit